Trwa sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Wybrano składy 5 komisji RM - ziemiadebicka.pl

Trwa sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Wybrano składy 5 komisji RM


Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni ustalają składy siedmiu stałych komisji  Rady Miejskiej w Dębicy. Utworzona została jedna nowa komisja: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Składy komisji są pięcioosobowe. Komisje będą spotykały się w następujących składach :

1. Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej
Mateusz Kutrzeba – przewodniczący (12 za)
Joanna Ożóg – (20 za, 1 wstrzymujący)
Jerzy Polniaszek – (19 za, 2 wstrzymujące)
Piotr Michoń – (21 za)
Mateusz Cebula – (21 za)

2. Komisja Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej
Kandydaci: Stanisław Ciszek i Szczepan Mroczek. W wyniku głosowania przewodniczącym został wybrany Stanisław Ciszek (11 za)
Jerzy Polniaszek
Sławomir Gleń
Józef Sieradzki
Szczepan Mroczek

3. Komisja Oświaty
Kandydaci na przewodniczącego : Marta Czekaj (10 za) i Sławomir Gleń (11za). Przewodniczacym zostaje wybrany Sławomir Gleń

Ludmiła Stelmach Kołodziej
Katarzyna Przydzielska
Marta Czekaj
Leszek Żyłka

4. Komisja Rewizyjna
Paweł Hayn (12 za)przewodniczący
Iwona Przydzielska
Renata Barszcz
Szczepan Mroczek
Adam Rogowski

5. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
Katarzyna Rostowska – Machnik (15 za)przewodniczący
Mateusz Kutrzeba
Paweł Hayn
Jerzy Kula
Stelmach – Kołodziej

6. Komisja Sportu i Kultury
Kandydaci: Andrzej Bal (11 za), Leszek Żyłka (10 za). Przewodniczącym został Andrzej Bal.

Józef Sieradzki,
Kazimierz Sak
Ludmiła Stelmach – Kołodziej
Leszek Żyłka

7. Komisja Wniosków, Skarg i Petycji
Iwona Przydzielska – przewodnicząca (16 za)
Renata Barszcz
Monika Garduła
Piotr Michoń
Katarzyna Rostowska-Machnik