75.rocznicę likwidacji getta uczczą 21 lipca - ziemiadebicka.pl

75.rocznicę likwidacji getta uczczą 21 lipca


19905063_871284213021811_4051863781715332098_n21 lipca o godz. 15.30 w Parku Jordanowskim, miejscu w którym od stycznia 1942 roku istniało getto rozpoczną się uroczystości upamiętniające 75.rocznicę likwidacji dębickiego getta przez niemieckiego okupanta. Podczas uroczystości uczestnicy uczczą pamięć Leokadii i Aleksandra Mikołajkowów, którzy podczas niemieckiej okupacji ratowali Żydów oraz ponad 500 dębickich Żydów zamordowanych w lesie na Wolicy podczas masowej egzekucji w 1942 roku.

Dębickie getto zostało utworzone przez Niemców w styczniu 1942 roku w centrum miasta na terenie wyznaczonym przez dzisiejsze ulice: Kolejową, Głowackiego, Kościuszki i Piekarską. Wysiedlono wówczas z tego obszaru chrześcijańskie rodziny i na ich miejsce przesiedlono blisko 2200 Żydów. Ponieważ liczba przesiedlonych Żydów znacznie przekraczała liczbę wysiedlonych stąd ich chrześcijańskich sąsiadów Niemcy zadecydowali o budowie dodatkowych baraków w których umieszczono Żydów. Do Dębicy zwożono w kolejnych miesiącach także Żydów z Pilzna, Radomyśla Wielkiego, Ropczyc i Sędziszowa Małopolskiego. Przez cały okres istnienia getta przeszło przez niego ponad 12 tysięcy Żydów. Latem, tuż przed rozpoczęciem likwidacji getta zostało ono otoczone drutem kolczastym, a wyjście poza jego teren wymagało specjalnego pozwolenia.

Likwidacja dębickiego getta rozpoczęła się 21 lipca 1942 roku rozstrzelaniem na tzw. Łysej Górce 8 Żydów. Po nich w tym samym miejscu w kilku kolejnych egzekucjach zamordowano kolejnych kilkudziesięciu Żydów.  Końcem lipca 1942 roku grupę blisko 150 Żydów przetransportowano do obozu pracy przymusowej w Rzeszowie. W kolejnych tygodniach do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono blisko 800 Żydów. Kolejny etap likwidacji dębickiego getta miał miejsce w połowie grudnia 1942 r. W Dębicy pozostali wówczas jedynie pracownicy parowozowni, natomiast pozostali żydowscy mieszkańcy getta zostali wywiezieni do Bełżca. Ostateczna likwidacja dębickiego getta nastąpiła w kwietniu 1943 roku.

 O kilkudziesięciu miejscach związanych z historią dębickich Żydów można dowiedzieć się przeglądając mapy Google na których zostały zaznaczone i krótko opisane miejsca związane z obecnością ludności Żydowskiej w Dębicy przed II wojną światową.

Mapy można obejrzeć pod adresem: zobacz 

Pinterest