1935 rok. Tak w Dębicy świętowano niepodległość w 17 roku od jej odzyskania

Defilada w koszarach, koncert orkiestry 5.Pułku Strzelców Konnych, palenie zniczy na dębickim Rynku, oddanie hołdu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i żołnierzom poległym w walkach o niepodległość to tylko kilka punktów z oficjalnego programu obchodów Święta Niepodległości w Dębicy które odbyły się w 1935 roku. Na uroczystości patriotyczne mieszkańców miasta zapraszał ówczesny burmistrz Dębicy prof. Michał Staroń. Wieczorem  w sali „Sokoła” (dzisiejszy DK Śnieżka) odbywała się Uroczysta Akademia podczas której dębiczanie mieli okazję wysłuchać „produkcji” orkiestry symfonicznej pod batutą Stanisława Darłaka.

Poniżej prezentujemy treść programu obchodów Święta Niepodległości w Dębicy w 1935 roku. Pisownia oryginalna.

„Program Święta Niepodległości w Dębicy.
Komitet Obywatelski pod przewodnictwem prof. Staronia ustalił następujący program obchodu XVII rocznicy odzyskania Niepodległości:

I. Dnia 10 listopada o godzinie 19 (7 wiecz.)
a) Zapalenie Znicza na Rynku
b) oddanie hołdu Śp. Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny
c) koncert orkiestry 5 p.s.k. na motywach żołnierskich
II. Dnia 11 listopada:
a) O godz. 10:45 zebranie się wszystkich reprezentacyj organizacyj ze sztandarami, oraz społeczeństwa w koszarach 5p.s.k.
b) O godz. 11 uroczysta Msza polowa
c) Przemówienie
d) Defilada
e) O godz. 20-tej (8 wieczór)

Uroczysta Akademia w sali „Sokoła” z następującym programem:
1) Przemówienie
2) Produkcje orkiestry symfonicznej pod batutą St. Darłaka
3) Produkcje orkiestry 5p.s.k.
4) Jednoaktówka p. t.: „Legjoniści na froncie” pod reżyserją p. kpt. Koehlowej
Przedstawiciele władz, urzędów i organizacyj mają miejsca zarezerwowane.
Miasto winno być udekorowane flagami o barwach narodowych, nalepkami i transparentami o treści narodowej”

Podziel się z innymi
Shares