Previous
Next
Previous
Next

Otwarcie nowej siedziby Centrum Integracji Społecznej w Dębicy.

1111111121 maja odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego budynku siedziby Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, która mieści się obecnie przy ul. Brzegowej 42. W oficjalnym otwarciu obiektu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miejskich: burmistrz Paweł Wolicki oraz jego zastępcy: Mariusz Trojan i Jerzy Gągała, starosta Władysław Bielawa, poseł Jan Warzecha, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Mariola Zajdel – Ostrowska oraz przedstawiciele organizacji społecznych i podopieczni Centrum. Uroczystego poświęcenia nowej siedziby placówki dokonał proboszcz parafii Św. Krzyża w Dębicy ksiądz Józef Wątroba.

„Misją działalności Centrum Integracji Społecznej w Dębicy jest odbudowanie i usłyszenie głosu wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, stworzenie im możliwości do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz samodzielnego poruszania się na rynku pracy, jak również znalezienia i utrzymania zatrudnienia” – usłyszeć można było w materiale filmowym o etapach tworzenia Centrum, który mogli obejrzeć zgromadzeni na uroczystości goście.

Placówka została powołana jako samorządowy zakład budżetowy z 2012 roku. W styczniu 2013 roku Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o przyznaniu placówce statusu Centrum Integracji Społecznej na okres 5 lat. W centrum realizowany jest program reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej dla grupy 24 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Centrum działalność rozpoczęły 3 warsztaty zawodowe: warsztat remontowo-budowlany, warsztat usług opiekuńczych i warsztat usług gospodarczych. Każdy warsztat to 8 uczestników, którzy za swoją pracę w Centrum otrzymują świadczenie integracyjne. Nad każdą z grup czuwa jeden instruktor.

Wśród osób, które przyczyniły się do powstania w Dębicy tej placówki są: Katarzyna Rostowska – Machnik, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor MOPS Małgorzata Kędzior, burmistrz Paweł Wolicki, zastępca burmistrza miasta Dębicy Mariusz Trojan, wiceprzewodnicząca Fundacji „Barka” Barbara Sadowska oraz przedsiębiorcy. Podczas spotkań, które doprowadziły do utworzenia CIS omawiane były kwestie aktywizacji osób społecznie wykluczonych oraz zagrożonych takim wykluczeniem społecznym. Konsekwencją tych spotkań było podpisanie listu intencyjnego w dębickim ratuszu w lutym 2012 roku na rzecz podjęcia współpracy w celu utworzenia centrum. Na powstanie Centrum zostały przeznaczone środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 250 tys. zł. Dotacja ta została przeznaczona na pierwsze wyposażenie CIS oraz na remont budynku. Projekt wsparły finansowo władze miejskie przeznaczając fundusze na dalsze wyposażenie obiektu i jego funkcjonowanie.

„Dziękuję burmistrzowi miasta Dębicy Pawłowi Wolickiemu niejako za podwójna szansę. Po pierwsze za umożliwienie powstania Centrum Integracji Społecznej w Dębicy, za umożliwienie zaangażowania tych dodatkowych środków, bo bez nich realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Dziękuję też osobiście, za danie mnie szansy na podjęcie się trudnego zadania budowania tej jednostki i zrobienia wszystkiego żeby na stałe zaistniała ona w naszej dębickiej rzeczywistości” – mówiła podczas uroczystości otwarcia CIS jego dyrektor Monika Skowron.

„Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że Centrum powstało, szczególnie Pani Rostowskiej – Machnik. Dziękuję przewodniczącemu i wszystkim radnym którzy zagłosowali za utworzeniem tego Centrum. Chcę podkreślić, że nie jest celem Centrum zarabianie pieniędzy i przynoszenie dochodu. Celem Centrum jest, aby ludzie którzy tutaj przychodzą do pracy usamodzielnili się. Sukcesem będzie, jeśli ludzie ci powiedzą: już nie chcemy tu pracować, bo mamy lepszą pracę. O realizację tego celu proszę – powiedział burmistrz Paweł Wolicki wręczając dyrektor Skowron okolicznościową tabliczkę z cytatem Matki Teresy z Kalkuty. Podziękowania skierowane zostały także do zastępcy burmistrza Mariusza Trojana, radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego RM Stanisława Leskiego oraz prezesów miejskich spółek: Jacka Gila, Piotra Chęćka, Janusza Kuszy, Wojciecha Wąsika oraz wszystkich którzy zaangażowali się w uruchomienie tego Centrum .

..

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.