Previous
Next

„Czyste Powietrze wokół nas” REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO ZORGANIZOWANEGO DLA DZIECI 5-6 – LETNICH GMINY DĘBICA

Postanowienia ogólne.
Organizatoremi konkursu są: Publiczne Przedszkole w Pustyni – koordynator: Renata Koziara i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy – koordynator: Jadwiga Ząbek.
Cele konkursu:
– zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą w ich obecności..
– ugruntowanie nabytej wiedzy uzyskanej podczas realizacji programu.
Cele szczegółowe:
– wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, a w szczególnie dymu papierosowego,
– zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
– zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu,
Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs plastyczny prowadzony będzie w placówkach objętych programem „Czyste Powietrze Wokół Nas” w roku szkolnym 2014/2015
Ramy czasowe konkursu:
Konkurs trwa do 31 marca 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 08 kwietnia 2015r.
Zakres tematyczny:
Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do treści zawartych w programie: „Czyste powietrze wokół nas”, a w szczególności do promowania życia w nie zadymionych pomieszczeniach, umiejętności rozpoznawania pomieszczeń, w których nie można palić papierosów, wiedzy o negatywnych skutkach palenia tytoniu.
Zasady przeprowadzenia konkursu:
a) Zadaniem dziecka uczestniczącego w konkursie jest wykonanie tematycznej pracy plastycznej (plakat, rysunek, itp.) lub pracy trójwymiarowej pod opieką i przy pomocy nauczyciela prowadzącego.
b) Prace powinny być formatu A- 3, mogą być wykonane dowolną techniką.
c) Każda grupa uczestnicząca w programie dostarcza do koordynatora Renaty Koziary : ZS – Publicznego Przedszkola – 1 pracę.
d) Konkurs przebiega jednoetapowo.
e) Prace powinny być podpisane czytelnie i zawierać informacje:
– nazwę grupy, imię i nazwisko dziecka
– nazwę placówki, imię i nazwisko nauczycielki przygotowującej dziecko do konkursu
– nr telefonu placówki i e-mail.
f) Do każdej pracy należy załączyć zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 lat na udział w konkursie.
Zasady oceny prac komisji konkursowej:
Komisja konkursowa dokona oceny wykonanych prac konkursowych.
Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Nagrody rzeczowe i dyplomy przekazane zostaną zwycięzcom konkursu do: końca kwietnia 2015r.
Prawa autorskie:
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika konkursu własności egzemplarza pracy plastycznej na rzecz organizatorów.
źródło: Urząd Gminy w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.