-->

235 tysięcy złotych dotacji na renowację zabytków ziemi dębickiej

Kościóły parafialne w Zawadzie, Przyczycy, Gorzejowej i Zwierniku oraz klasztor Zakonu OO. Karmelitów w Pilźnie znalazły się na ogłoszonej dzisiaj liście dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dofinansowanie do renowacji 6 obiektów znajdujących się na terenie ziemi dębickiej w tym roku wyniesie ogółem 235 tysięcy złotych.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał 205 dotacji na finansowanie prac remontowo konserwatorskich na łączna kwotę blisko 9,4 mln złotych. Do urzędu wpłynęły 422 wnioski, w tym 166 na zabytki ruchome oraz 256 na nieruchome obiekty zabytkowe.

Z terenu powiatu dębickiego dotacje otrzymały:

Prowincja Zakonu OO. Karmelitów w Krakowie, klasztor w Pilźnie na prace remontowo – konserwatorskie przy elewacji klasztoru – 80 tys. zł.

Kościół parafialny w Zawadzie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zawadzie – roboty remontowo-konserwatorskie cześci zabytkowej
dachu – 60 tys. zł.

Kościół parafialny w Gorzejowej, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.Grzegorza Papieża – konserwacja ołtarza głównego – II etap – 10 tys. zł.

Parafia Rzymskokatolicka pw.Trójcy w Machowej polichromia nawy – 50 tys. zł.

Kościół parafialny w Przyczycy, Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B.Wniebowziętej w Przeczycy – ołtarz główny,konserwacja olejnego obrazu Michała Archanioła wraz z figurami św.Antoniego i św Józefa – 15 tys. zł.

Kościół parafialny w Zwierniku, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Bpa w Zwierniku – ołtarz głównykonserwacja, złocenie elememtów snycerskich, konserwacja tabernakulum – 20 tys. zł.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0