Audycja folklorystyczna „Polskie stroje ludowe” - ziemiadebicka.pl

Audycja folklorystyczna „Polskie stroje ludowe”


28 listopada w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Dębicy odbyła się wyjątkowa lekcja folkloru. W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” w którym bierze udział przedszkole zaproszono przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie” z Pilzna, działającego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.

W czasie audycji przygotowanej przez koordynator Małgorzatę Chorążak zostały zaprezentowane przedszkolakom stroje i tańce ludowe z różnych regionów Polski. Dzieci miały okazję wysłuchać też kilka pieśni i przyśpiewek w wykonaniu wokalistek: Dominiki Sierżęgi i Anny Kubik. Dzięki takiemu spotkaniu przedszkolaki mogły przekonać się , że kultura ludowa regionu jest wciąż żywa, a poznawanie tańców regionalnych atrakcyjnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, natomiast strój ludowy jest wyrazem patriotyzmu i symbolem polskości.

źródło: PM nr 4 w Dębicy