Dzień Zaduszny na dębickich nekropoliach - ziemiadebicka.pl

Dzień Zaduszny na dębickich nekropoliach


Dzisiaj Dzień Zaduszny który jest jest wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Dzień  Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał i życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej. Dębickie cmentarze odwiedziło dzisiaj bardzo wielu mieszkańców naszego miasta aby zapalić znicze i pomodlić się przy grobach bliskich, którzy odeszli.

Dziesiątki zniczy zapłonęło zarówno na Starym Cmentarzu w Dębicy jak również na cmentarzu wojskowym i na Symbolicznym Grobie Sybiraka. Dzisiaj w tym szczególnym dniu można było także wejść na teren cmentarza żydowskiego, który na co dzień jest zamknięty.