Gmina Pilzno. Lipiny zbierają i wygrywają

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach zdobyli III miejsce w ogólnopolskim konkursie na zbiórkę baterii i telefonów. Efektem są nagrody 600 zł za zbiórkę telefonów oraz wyróżnienie specjalne i 150 zł za zabiórkę baterii.

W akcji uczestniczyło 1215 szkół z całej Polski, tym bardziej cieszy tak wysoka lokata Szkoły Podstawowej w Lipinach. Zbiórkę prowadzi Biosystem, a w Lipinach Klub Wolontariatu.

Zapewne nie byłoby tej wygranej, gdyby nie kilkuletnia solidna praca i zaangażowanie nauczycieli-opiekunów Klubu Wolontariatu, wolontariuszy, którymi są starsi uczniowie szkoły, ale przede wszystkim ogromnej pracy i zaangażowania całej społeczności Lipin.Praca owocuje potencjałem ludzi, którzy przez lata nabyli nawyki, którymi „zarażają” innych ale także przekazują następnemu pokoleniu.

Uczniowie, rodzice a także cała społeczność Lipin od wielu już lat starają się dbać o środowisko naturalne zbierając odpadki, które w wielu domach lądują w koszu, tworząc następnie góry niepotrzebnych śmieci. W Lipinach uczniowie oraz działający w Szkole Podstawowej Klub Wolontariatu udowadniają że można działać inaczej, czyli ekologicznie i …ekonomicznie. Od 2012 roku zebrano tam już kilkanaście ton plastiku, w postaci butelek i nakrętek, a także blisko 20 ton makulatury. Zbierane odpadki są odbierane przez Firmę „EKO-PET” z Podgrodzia.

Uczniowie uzyskują dzięki temu środki finansowe, za które mogą pomagać chorym dzieciom, a także corocznie pojechać na wycieczkę. Działania te wspiera także Urząd Gminy finansując koszty wynajmu autobusu. Praca na rzecz ochrony środowiska najbardziej aktywnych wolontariuszy jest należycie doceniana i nagradzana. Dbałość o ochronę środowiska a także wpajanie uczniom miłości do przyrody to jeden z głównych filarów działania Klubu Wolontariatu, który w maju podjął współpracę z Fundacją Ekologiczną Arka.

W ramach tej współpracy, a także jako kontynuację idei tradycyjnego sadu zainicjowano w Lipinach akcję Siejemy Słońce, w ramach której wspierana jest bioróżnorodność poprzez prowadzenie uprawy słoneczników i innych roślin kwitnących.

Źródło: Gmina Pilzno