Kim jest Maciej Małozięć - nowy wiceburmisrz Dębicy? - ziemiadebicka.pl

Kim jest Maciej Małozięć – nowy wiceburmisrz Dębicy?


Maciej Małozięć (rocznik 1986) od lat jest zaangażowany w działalność na rzecz środowiska weteranów Armii Krajowej w Dębicy, w Okręgu Tarnów oraz w województwie podkarpackim i małopolskim. Wielokrotnie organizował i koordynował organizację uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie powiatu dębickiego i województwa małopolskiego. Od 2011 roku organizuje m.in. cykl przedsięwzięć z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od wielu lat współtworzy także uroczystości z okazji bitwy Armii Krajowej na polanie Kałużówka oraz inne przedsięwzięcia patriotyczne w powiecie dębickim. Organizuje wykłady historyczne, koncerty patriotyczne, konkursy wiedzy, sympozja, pokazy filmów, konferencje na temat polskiej historii. Jest pomysłodawcą i twórcą Szlaku Partyzanckiego II Zgrupowania AK Obwodu Dębica, który upamiętnia miejsca walk żołnierzy Armii Krajowej w Obwodzie Dębica. Corocznie na szlaku organizowane są piesze rajdy historycznej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Popularyzuje wiedzę o historii Polski. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu historii najnowszej i pedagogiki, 3 monografii książkowych, redaktorem 2 prac zbiorowych, autorem haseł encyklopedycznych oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych. Był inicjatorem powstania pomników: straconych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (na rynku w Dębicy) oraz kilku tablic upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej. Zainicjował także odnowienie obelisków żołnierzy AK w Grabinach i Braciejowej. Wielokrotnie projektował tablice i pomniki historyczne zlokalizowane m.in. w powiecie dębickim i tarnowskim oraz poza granicami Polski, m.in. w Obertynie na Ukrainie. Jest autorem scenariuszy filmów dokumentalnych nt. lokalnej historii. Pomagał także przy powstaniu filmów dokumentalnych dot. historii Polski. Wspierał m.in. powstanie filmu „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja” nagrodzonego „Złotym Opornikiem” na Festiwalu NNW w Gdyni w 2015 roku.

Od 2014 roku jest dyrektorem Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy. Centrum organizuje zajęcia edukacyjne (językowe i przedmiotowe) dla uczniów wszystkich typów szkół przygotowujące do testów i egzaminów maturalnych. Ponadto Maciej Małozięć jest m.in. wiceprezesem Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, sekretarzem Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członkiem Zarządu Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Rodziców „Jesteśmy Razem” w Pilźnie oraz członkiem kilku stowarzyszeń i organizacji w powiecie dębickim i tarnowskim. Ukończył studia magisterskie z historii oraz studia III stopnia w Instytucie Pedagogiki KUL JP II w Lublinie. Przygotowuje dysertację doktorską z zakresu historii oświaty i wychowania. W 2016 roku był nominowany do nagrody Jana Rodowicza organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego w kategorii „postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”.