Ma być małe rondo, nowa ulica i ścieżka rowerowa. Przetarg na budowę skrzyżowania ulicy Ratuszowej z ulicą Saperów ogłoszony - ziemiadebicka.pl

Ma być małe rondo, nowa ulica i ścieżka rowerowa. Przetarg na budowę skrzyżowania ulicy Ratuszowej z ulicą Saperów ogłoszony


Na skrzyżowaniu ul. Ratuszowej z ul. Saperów ma powstać małe rondo

Miasto Dębica ogłosiło właśnie przetarg na budowę skrzyżowania ul. Saperów z ul. Ratuszową. Na terenie za budynkiem Urzędu Miejskiego i w sąsiedztwie działki na której mają zostać wybudowane bloki w ramach programu Mieszkanie Plus wybudowane zostanie małe rondo oraz droga z chodnikiem i ścieżką rowerową.  Inwestycja prowadzona będzie m.in. na terenach kolejowych należących do PKP.

Małe rondo, które powstanie  niedalekiej odległości od dzisiejszego przejazdu kolejowego w bliskim sąsiedztwie lokomotywowni zaprojektowane zostało przez  rzeszowską firmę „PROBUD”. Inwestycja która będzie się odbywać m.in. na terenach kolejowych obejmie oprócz budowy ronda z wyspą przejezdną, budowę chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej z przebudową odcinka c.o. zlokalizowanego na tym terenie. W ramach inwestycji będzie miała także miejsce budowa przejazdu kolejowego wraz z wymianą odcinka toru oraz odwodnienie terenu. Skrzyżowanie ulic Ratuszowa- Saperów zlokalizowane jest na terenach zamkniętych PKP, przez które przebiega odcinek ul. Ratuszowej. W granicach pasa drogowego zlokalizowane są warsztaty ZSZ i garaże oraz magazyny na karbid i tlen. W obrębie planowanej budowy skrzyżowania znajduje się tor warsztatowy lokomotywowni, który należy do trójkąta objazdowego lokomotywowni oraz obiekt użyteczności publicznej.

Celem planowanej inwestycji jest usprawnienie i uporządkowanie ruchu lokalnego na skrzyżowaniu ul.Ratuszowej z ul. Saperów, związanego m.in. z dojazdem do pobliskich posesji oraz obiektów użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie nowego ronda mają zostać także wybudowane bloki mieszkalne w ramach programu Mieszkanie Plus. Wybudowanie nowej drogi z rondem poprawi komunikację w tej części miasta.

Na wspomnianym terenie po wykonaniu inwestycji nastąpi zmiana organizacji ruchu.