Nabór do ŚDS w Parkoszu

Od 1 września 2019 r. otwiera swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu (sąsiedztwo Domu Pomocy Społecznej) i obejmie dziennym wsparciem 25 uczestników.

Głównym celem działalności ŚDS jest zapobieganie izolacji społecznej oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego Życia. Środowiskowy Dom Samopomocy w Parkoszu swoje cele będzie realizował poprzez różne formy zajęć indywidualnych, grupowych, terapię zajęciową, terapię ruchową, a także:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, e trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
  • trening zachowań społecznych i umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia będą odbywać się w odpowiednio wyposażonych pracowniach. Uczestnicy będą mieli zapewnioną pomoc i wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz pracownika socjalnego.

Z usług nowo otwartego Ośrodka korzystać będą mogły osoby pełnoletnie, które złożą wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilźnie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • zaświadczenie lekarskie od specjalisty (psychiatra, neurolog) o występujących schorzeniach
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności i zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych psychicznie
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Na podstawie wywiadu środowiskowego i kompletnej dokumentacji OPS wyda decyzję o uczestnictwie w nowo otwartej placówce.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych ofertą udzieli Halina Handzel-Saj tel. 663-722-224 lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie tel. 14676 18 51/14 67 20 56. Dla chętnych Gmina po wcześniejszym uzgodnieniu umożliwi obejrzenie budynku i zapoznanie się z ofertą na miejscu.

Druki (wnioski, zaświadczenia) można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie ul. Rynek 33.

Źródło: UM Pilzno