Najwyższe stężenie pyłu PM10 w Dębicy. Możliwe ogłoszenie alertu II stopnia

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie dzisiaj ok. godz. 12.50 wydało ostrzeżenie dotyczące możliwości wystąpienia alertu dla pyłu PM10. Dobowe stężenie pyłu PM10 może w dniu dzisiejszym osiągnąć wartości powyżej 200 µg/m3. 20.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Dębicy przy ul. Grottgera wyniosło 293 µg/m3 osiągnęły i było najwyższe w województwie Podkarpackim w tym czasie.
Ostrzeżenie wydane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie dotyczy następującego obszaru: miasto i gmina Jasło, gminy Tarnowiec, Dębowiec, Skołyszyn, Brzyska, miasto Rzeszów, gminy Trzebownisko, Krasne, Świlcza, Boguchwała, Tyczy, miasto Dębica, gminy: Dębica i Żyraków.

W dniu 20.01.2019 r. w godzinach od 1.00-do 10:00 średnie stężenia pyłu PM10 osiągnęły wartości bliskie lub przekraczające 200 µg/m3 na stacjach:
w Jaśle przy ul. Sikorskiego – średnie stężenie 185 µg/m3
w Rzeszowie przy ul. Rejtana – średnie stężenie 200 µg/m3
w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego – średnie stężenie 168 µg/m3
w Dębicy przy ul. Grottgera – średnie stężenie 293 µg/m3

Treść komunikatu:
Przyczyny :Występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, zamglenia)
Przewidywany czas trwania przekroczenia. W godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych w dniu 20.01.2019 r. spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych (zawłaszcza bardzo słaby wiatr) na przeważającym obszarze regionu a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza na terenie całego województwa.
Wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza na 21-22.01.2019 r. (opublikowane w dniu 20.01.2019 r.) wskazują na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 na znacznych obszarach województwa.
Prognozy meteorologiczne serwisu pogodowego IMGW-PIB na dni 21-22 stycznia 2019 r. wskazują na utrzymywanie się podobnych do obecnych warunków meteorologicznych mogących skutkować kumulowaniem się zanieczyszczeń w powietrzu.

Działania zapobiegawcze
1. Ograniczenie palenia w kominkach jeżeli nie jest to jedyne źródło ciepła w mieszkaniu,
2. Stosowanie się do zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 23 kwietnia 2018 r. wprowadzającej na obszarze województwa podkarpackiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498);
3. W miarę możliwości korzystanie z publicznych środków transportu.

Jednocześnie przypominany o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów w piecach domowych. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna lub kara aresztu.
Zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.