Nie masz tabliczki z numerem i ulicą na domu ? Możesz zapłacić 250 złotych grzywny - ziemiadebicka.pl

Nie masz tabliczki z numerem i ulicą na domu ? Możesz zapłacić 250 złotych grzywny


Najprawdopodobniej mocno zdziwił się mieszkaniec budynku przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy do którego kilka dni temu zawitali strażnicy miejscy. Funkcjonariusze poinformowali go, że mieli zgłoszenie o braku tabliczki z numerem i nazwą ulicy na budynku. Takie niedopatrzenie może kosztować właściciela lub administratora budynku 250 złotych lub karę nagany.

O konsekwencjach niedopełniania obowiązków w zakresie tabliczek z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości mówi artykuł 64 kodeksu wykroczeń. “§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

“Faktycznie mieliśmy takie zgłoszenie na centralę straży miejskiej. Wysłałem tam patrol i strażnicy pouczyli właściciela nieruchomości, że na budynku powinna znajdować się tabliczka z numerem budynku i nazwą ulicy” – mówi Sylwester Bieszczad, komendant Straży Miejskiej w Dębicy.

Przy ulicy Piłsudskiego której dotyczyło zgłoszenie znajduje się m.in. szereg obiektów handlowych. Niewykluczone, że poirytowanym zgłaszającym zdarzenie był przedstawiciel którejś z firm kurierskich, który z powodu braku stosownych tabliczek z numerami nie mógł odnaleźć właściwego budynku i dostarczyć przesyłki.