-->

Od nowego roku wszyscy właściciele nieruchomości, mają obowiązek selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje

Z nowym rokiem weszły w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi.  W Dębicy, podobnie jak w innych gminach, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do przepisów ogólnokrajowych, tj. do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co nowe przepisy oznaczają dla mieszkańców? Od nowego roku wszyscy właściciele nieruchomości, będą mieli obowiązek selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady, popiół, niesegregowane (zmieszane).

Ponadto wprowadzono częściowe zwolnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla tych właścicieli nieruchomości, którzy będą posiadali przydomowe kompostowniki.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0