-->

Radni Powiatu Dębickiego przyjęli budżet na 2021 rok

We wtorek 29 grudnia Rada Powiatu Dębickiego przyjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Suma ujętych w niej dochodów i przychodów przekracza 155 mln zł, a planowane wydatki na najważniejsze inwestycje w infrastrukturę drogową i budowę Zespołu Szkół Specjalnych przekroczą 25,6 mln zł (ponad 65 proc. stanowią środki zewnętrzne).

– Dziękuję Pani Skarbnik, wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego, Radnym Powiatowym i wszystkim, dzięki którym ten odważny i proinwestycyjny budżet został uchwalony – mówił podczas sesji Starosta Piotr Chęciek.

Ponad 155 milionowy budżet na przyszły rok zakłada sporo istotnych inwestycji. Wśród planowanych zadań znalazła się m.in. kontynuacja budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy (blisko 15 mln zł – z czego ok. 65 proc. stanowią środki zewnętrzne), budowa chodników w różnych miejscach powiatu (4 mln zł – finansowanie z RFIL), przebudowa drogi powiatowej Głobikowa – Braciejowa (blisko 3 mln zł), przebudowa drogi powiatowej Dębica – granica powiatu – Zdziarzec (planowane pozyskanie środków; koszt 3,6 mln zł), przebudowa drogi Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa oraz Brzostek – Opacionka (planowane pozyskanie środków; koszt prawie 3,8 mln zł), remont drogi powiatowej wraz z remontem przepustu w Woli Brzosteckiej, Kamienicy Górnej, Bączałce i Smarżowej oraz remont mostu na potoku Kamienica w Bączałce (planowana kwota prawie 1,2 mln zł).

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych największą część rocznego budżetu powiatu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (przeszło 78 mln zł) oraz pomoc społeczną (17,7 mln zł).

Uchwała budżetowa na 2021 r. z autopoprawkami została podjęta 19 głosami za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 było nieobecnych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy

Podziel się z innymi
0Shares
0 0