Robert Żurek i Artur Kościelniak powołani na zastępców Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy miała miejsce narada służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Dębicy poinformował o powołaniu na stanowisko swojego I Zastępcy podinsp. Roberta Żurka oraz na stanowisko Zastępcy podinsp. Artura Kościelniaka.
Wczoraj, podinsp.Robert Żurek objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy, natomiast stanowisko Zastępcy komendanta piastuje podinsp. Artur Kościelniak. Rozkazy podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie uroczyście wręczył Komendant Powiatowy Policji w Dębicy nadkom. Andrzej Dragan.

Komendant Dragan pogratulował awansowanym i życzył spełnienia planów zawodowych, sukcesów w kierowaniu dębicką komendą, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Serdeczne życzenia na ręce Zastępców złożyła również kadra kierownicza zgromadzona na naradzie.