Ruszyła kolejna edycja zajęć w Klubie Integracji Społecznej

1 kwietnia 2021 roku grupa 10 osób bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy  rozpoczęła zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

W ramach reintegracji zawodowej 6 uczestników KIS będzie wykonywać prace społecznie użyteczne na terenie miasta Dębica pod nadzorem Zakładu Usług Miejskich, a 4 uczestniczki będą wykonywać prace w ramach warsztatu usług opiekuńczych pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Ponadto uczestnicy Klubu odbywać będą comiesięczne zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach reintegracji społecznej.

Uczestnicy KIS przed rozpoczęciem prac społecznie użytecznych zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacji zagrożenia, w tym epidemii.

Biorących udział w w/w pracach obowiązuje przestrzeganie tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej 10 godzin. 

Zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej i prac społecznie użytecznych potrwają do końca września b.r. i są realizowane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Dębicy i Zakładem Usług Miejskich.  

źródło: MOPS Dębica

Podziel się z innymi
Shares