Umowa na basen zdrojowy została podpisana - ZDJĘCIA - ziemiadebicka.pl

Umowa na basen zdrojowy została podpisana – ZDJĘCIA


W budynku Przychodni Zdrojowej 6 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa na zadanie pod nazwą „Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie”. Jest to kolejna inwestycja mająca na celu reaktywację Uzdrowiska Latoszyn Zdrój, które prężnie działało od 1850 roku.

W wyniku postępowania ofertowego, w którym złożono 5 ofert, została wyłoniona najkorzystniejsza, którą złożyła firma TEXOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1 , 31-548 Kraków. Kryteriami oceny ofert w przetargu była: cena – 60% i okres udzielonej gwarancji – 40%.
Cena oferty to : 4 945 497,90 zł. Wykonawca udzielił 96 miesięcy gwarancji na budowany Basen rehabilitacyjny.
Grapa Texom to polska firma budowlano-inżynieryjna realizująca roboty budowlane w formule generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską. Fundamentem działalności jest wieloletnie doświadczenie wspólników – osób posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oparte na wieloletniej pracy w branży budowlanej w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w największych spółkach budowalnych w kraju.

Strony umowy reprezentowali z ramienia Gminy Dębica Wójt Stanisław Rokosz, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu Paweł Stochmal.
Budynek będzie trzykondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej pokryty blachą panelową łączoną na rąbek. W piwnicy znajdować się będą pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz szatnie wraz z toaletami dla pracowników. Na parterze budynku przewidziano przejście pomiędzy przychodnią a częścią basenową, przewidziano między innymi pomieszczenia takie jak: hol wraz z recepcją, toalety, przebieralnie skomunikowane funkcjonalnie z halą basenową przy której wydzielono pomieszczenie dla instruktora i magazyn sprzętu. W hali basenowej znajdować się będzie wanna SPA oraz niecka basenowa przeznaczona na wodę siarczanową o wymiarach 8,37 x 8,1 m i głębokości 1,10 m. Na piętrze znajdować się będzie antresola z widokiem na nieckę basenową oraz pomieszczenie kotłowni.
Na działce zostanie wybudowanych 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Parametry budynku basenu:
– powierzchnia zabudowy – 440,12 m2
– powierzchnia użytkowa – 696,83 m2
– powierzchnia całkowita – 873,37 m2
– kubatura brutto obiektu – 3 670,00 m3
– wysokość max: 11,06 m

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na : 30.05.2019 r.

Na powyższe zadanie Gmina Dębica pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20114-2020 w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu w kwocie 1 825 617,21 zł.

źródło: UG Dębica