Zmiany w prawie kanonicznym. Kobiety będą mogły przyjąć posługę lektoratu i akolitatu

Papież Franciszek postanowił, że także kobiety będą mogły przyjmować posługę lektoratu i akolitatu. Wynika to z opublikowanego 11 stycznia listu apostolskiego w formie motu proprio „Spiritus Domini”.

W dokumencie tym papież zmienił brzmienie kan. 230 – § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Brzmi on obecnie następująco: „Osoby świeckie, posiadające wiek i przymioty ustalone zarządzeniem Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, przepisanym obrzędem liturgicznym, do posługi lektoratu i akolitatu, udzielenie jednak tych posług nie daje im prawa do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Kościoła”.

Ojciec Święty w liście do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii podkreślił, że posługi te wynikają z przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania i należy je odróżnić od sakramentu święceń, którego Kościół nie może udzielać kobietom.

Funkcje akolity:
– funkcje zwyczajne : niesienie Komunii św. chorym w domach; wystawienie i/lub chowanie Najświętszego Sakramentu oraz przewodniczenie niektórym nabożeństwom, jeśli nie ma kapłana (np. Droga krzyżowa w piątki o godz. 14.15); rozłożenie na ołtarzu korporału, puryfikaterza, kielicha i palki; podawanie przewodniczącemu chleba i wina przyniesionych przez ministrantów; pomoc kapłanowi w przyjmowaniu darów zgromadzonych w kościele; jeżeli nie ma diakona, a używa się kadzidła, akolita podaje kadzielnicę i asystuje kapłanowi przy okadzaniu darów ofiarnych, krzyża i ołtarza, oraz akolita okadza zgromadzonych; jeżeli nie ma diakona, akolita oczyszcza naczynia liturgiczne na krawędzi ołtarza lub kredensie, a przy dużych koncelebrach pomaga diakonowi w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń liturgicznych,

– funkcje nadzwyczajne: akolita może pomagać w rozdawaniu Komunii św. podczas Mszy św., może zanosić Komunię św. chorym w szpitalu oraz nieść krzyż w procesji.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0