ŚDS w Parkoszu w budowie - ziemiadebicka.pl

ŚDS w Parkoszu w budowie


sds-w-parkoszu-w-budowieNiepełnosprawni mieszkańcy gminy Pilzno otrzymają miejsce do integracji i rozwoju umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na Środowiskowy Dom Samopomocy już ruszyła.

ŚDS w Parkoszu będzie działał w trybie dziennym dla około 30 uczestników. Istotą działania jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Koszt inwestycji opiewa na kwotę prawie 2,3 mln złotych. Gmina Pilzno pozyskała na ten cel dofinansowanie, które pokrywa 85 procent kosztów.

Pinterest