Previous
Next
Previous
Next

IV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

odbędzie się

IV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Budżetu Miasta Dębica na 2015 r.

  2. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica.

  3. Zmiany uchwały Nr XXVIII/304/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  4. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektów i złożenie wniosku o ich dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektów w przypadku ich umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

  5. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

  6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok.

  7. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017.

  8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

  9. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  10. Powierzenia spółce Zakładowi Usług Miejskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasta Dębica z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów.

  11. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/363/2013 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokali mieszkalnych.

  12. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

  13. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

  14. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

  15. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

  16. Przyjęcia do realizacji „Programu osłonowego dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Miasta Dębica na lata 2015 – 2020”.

 1. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Zapytania radnych.

 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

Szczepan Mroczek

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.