Previous
Next

2,2 mln zł dofinansowania na budowę sali gimnastycznej przy MG nr 2 w Dębicy

???????????????????????????????Ponad 2,2 mln złotych pozyskało Miasto Dębica na realizację projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy” w ramach którego przy gimnazjum  powstanie sala gimnastyczna. Całość inwestycji kosztowała będzie ponad 4,2 mln zł. z czego wkład własny Miasta Dębica wyniesie blisko 2 mln złotych.
21 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne projekt pn. Poprawa infrastruktury dydaktycznej Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy.
Projekt ma na celu poprawę warunków kształcenia wspierających kluczowe umiejętności uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
trwającą od 2015 roku rozbudowę budynku gimnazjum o salę gimnastyczną, która współfinansowana jest także ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej,
zakup nowoczesnego sprzętu ICT, 6 zestawów interaktywnych oraz 12 zestawów materiałów dydaktycznych do pracowni: matematycznych, biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej,
wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 2017 rok.
Całkowita wartość projektu 4 150 952,67 zł
Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 999 686,45 zł
Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej 1 200 000 zł
Wkład własny Gminy Miasta Dębica 1 951 266,25 zł
Wniosek aplikacyjny opracowali pracownicy Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.