Decyzja zapadła - likwidacja Animexu. Ponad 300 osób straci pracę - ziemiadebicka.pl

Decyzja zapadła – likwidacja Animexu. Ponad 300 osób straci pracę


animexFirma Animex Foods podjęła decyzję o likwidacji zakładu w Dębicy. Mimo podjętych wcześniej działań nie udało się znaleźć nabywcy zakładu. Pracę straci ponad 320 osób. Zakończenie produkcji i likwidacja zakładu ma nastąpić w lutym br.

W związku z likwidacją zakładu firma deklaruje wypłatę wyższych niż standardowe odpraw dla pracowników oraz szczególne zadbanie o pracowników w wieku przedemerytalny, na zasiłkach rehabilitacyjnych i chorych. Ze strony spółki padła także deklaracja pomocy zwalnianym pracownikom za pomocą wynajętej firmy w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Pracownicy dębickiego zakładu mieliby możliwość podjęcia pracy także w innych zakładach spółki, ale wydaje się to mało realne, ponieważ najbliższy z nich – w Starachowicach znajduje się ponad 130 kilometrów od Dębicy. Przejęciem pracowników dębickiego Animexu zainteresowani są także przedsiębiorcy z branży mięsnej. Niestety zainteresowani są przede wszystkim zatrudnieniem męskiej części załogi, a w dębickim zakładzie aż 70 procent załogi stanowią kobiety, w przeważającej mierze w wieku 40-50 lat. Dla nich na pracę w branży mięsnej szanse widzi dyrektor dębickiego Urzędu Pracy Ryszard Telega, który mówi, że na przełomie lutego i marca odbędą się rozmowy z zainteresowanymi przejęciem pracowników przedsiębiorcami z branży mięsnej. Większość pracowników (ok. 80 % załogi) pracę zakończy w lutym. Pozostali otrzymają wypowiedzenia w marcu i kwietniu.