Mateusz Kutrzeba : Miasto powinno wesprzeć finansowo budowę szkoły dla niepełnosprawnych dzieci - ziemiadebicka.pl

Mateusz Kutrzeba : Miasto powinno wesprzeć finansowo budowę szkoły dla niepełnosprawnych dzieci


Podczas czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Kutrzeba, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy zwrócił się do burmistrza, by ten wywiązał się z deklaracji wsparcia budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy. Radny apeluje o wsparcie finansowe budowy z tegorocznego i przyszłorocznego budżetu.

Od lat mówi się o konieczności budowy nowej siedziby dla ZSS, bo w dotychczasowym budynku dzieci niepełnosprawne uczą się w uwłaczających warunkach. Starania władz powiatu, o znalezienie lokalizacji na nową siedzibę, zbiegły się w czasie z rozmowami, jakie władze miasta prowadziły z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie na temat ponownego przejęcia przez miasto budynków dawnej jednostki wojskowej.

Wtedy to podczas negocjacji z uczelnią i w publicznych wypowiedziach Pan Burmistrz deklarował, że przynajmniej część odzyskanych od uczelni obiektów zostanie przekazana na budowę szkoły specjalnej – przypomniał podczas konferencji Mateusz Kutrzeba. – Przyszedł czas, by się z tych deklaracji wywiązać, nawet pomimo tego, że odzyskane budynki miasto sprzedało wojsku.

Radny zwrócił się do burmistrza Dębicy z wnioskiem o wywiązanie się ze złożonej deklaracji i przekazania jeszcze w bieżącym roku budżetowym kwoty 300 tysięcy złotych jako wsparcia finansowego dla budowy nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych. We wniosku radny wskazuje, że pieniądze na ten cel powinny pochodzić ze sprzedaży Wojsku Polskiemu budynków przekazanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W swoim wniosku radny zaznacza, że także w budżecie na rok 2019 powinny znaleźć się środki na wsparcie budowy w kwocie 700 tys. zł. – W świetle zobowiązań, jakie w tej kwestii podjęło miasto, pomoc ta w mojej ocenie jest niezbędna – tłumaczy wiceprzewodniczący Mateusz Kutrzeba. – W sprawie dobra dzieci uczęszczających do wspomnianej placówki, zapewnienia godziwych standardów opieki oraz warunków pracy wychowawców, powinniśmy jako samorząd miasta Dębicy wykazać się szczególnym zrozumieniem i solidarnością, tym bardziej, że do szkoły uczęszcza znaczna część dzieci mieszkających na terenie Dębicy.