Pilzno: budżet na 2018 rok przyjęty - ziemiadebicka.pl

Pilzno: budżet na 2018 rok przyjęty


pilznoRadni Rady Miejskiej w Pilźnie jednogłośnie głosowali za przyjęciem budżetu na 2018 rok. To oznacza, że w mieście i gminie Pilzno zostaną zrealizowane inwestycje o wartości ponad 27,6 mln złotych. Co istotne – samorząd pozyskał refundacje środków ze źródeł zewnętrznych w wysokości ponad 18 milionów złotych. Ogółem, dochody budżetu ustalono na poziomie ok. 86,3 mln zł, natomiast wydatki wyniosą ok. 91,2 mln złotych.

– Pragnę serdecznie podziękować pracownikom, zastępcy, przewodniczącemu Rady i radnym za pomoc i uczestnictwo w pilzno2konstruowaniu budżetu. Pracownikom należą się również słowa uznania za bardzo duży wkład przy opracowaniu wniosków i skutecznym aplikowaniu – powiedziała Ewa Gołębiowska, burmistrz Pilzna.

Projekt budżetu otrzymał pozytywne opinie ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowej. Przyjęcie budżetu zostało skwitowane brawami ze strony osób zgromadzonych w sali Domu Kultury podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

pilzno3Przykładowe inwestycje w 2018 roku (kwoty w przybliżeniu):

– budowa kanalizacji wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie: 10 mln zł

– instalacja systemów odnawialnych źródeł energii: 5 mln zł

– budowali sali gimnastycznej w Strzegocicach: 3,5 mln zł

– rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na ŚDS: 2 mln zł

– przebudowa Domu Ludowego w Słotowej oraz budowa placu zabaw wraz z otoczeniem w miejscowości Lipiny i Machowa: 1,7 mln zł

– budowa boiska w Dobrkowie: 695 tys. zł

– budowa boiska w Zwierniku: 661 tys. zł

– budowa boiska w Słotowej: 655 tys. zł

– budowa oświetlenia ulicznego: 327 tys. zł

– rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie: 277 tys. zł

– rozbudowa ul. Kościuszki, Węgierskiej, Ofiar Katynia w Pilźnie: 150 tys. zł