Ponad 2800 wniosków na świadczenie 500 + złożonych do połowy października w Dębicy - ziemiadebicka.pl

Ponad 2800 wniosków na świadczenie 500 + złożonych do połowy października w Dębicy


Promocja programu Rodzina 500 + na dębickim Rynku - kwiecień 2016

Promocja programu Rodzina 500 + na dębickim Rynku – kwiecień 2016

Jak pokazują statystyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy odnośnie realizacji programu 500 + w naszym mieście zdecydowana większość świadczeniobiorców złożyła wnioski o przyznanie świadczenia 500 + do końca sierpnia br. aby zachować ciągłość wypłaty tego świadczenia. Do 31 sierpnia br. w dębickim MOPS-ie złożono 2487 wniosków. Na 12 października złożonych było 2815 wniosków i wydanych 2080 decyzji.

Jak mówi Marzena Socha, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy obsługa programu w mieście odbywa się bardzo sprawnie i zaangażowanych jest w jego realizację oprócz stałych pracowników obsługujących ten projekt kilkanaście dodatkowych osób z MOPS -u.
“W najgorętszym okresie nasi pracownicy przychodzili do pracy także w soboty, żeby zapewnić płynność przyjmowania wniosków i wydawania decyzji. Do 12 października mamy przyjętych 2815 wniosków i wydanych 2080 decyzji. Spodziewamy się, że do końca października złożonych zostanie jeszcze około 200 wniosków. Zdecydowana większość świadczeniobiorców złożyła wnioski w wymaganym terminie dla zachowania ciągłości wypłaty świadczenia” – mówi Marzena Socha.


DSC09616W 2016 r. przyjmowanie wniosków na świadczenie 500 + przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy rozpoczęło się 1 kwietnia i w ciągu pierwszych dni mieszkańcy Dębicy złożyli 801 wniosków z czego 128 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Kolejnych blisko 1500 wniosków wpłynęło w ciągu niespełna 3 tygodni, natomiast pod koniec czerwca, kiedy kończył się termin przyjmowania wniosków ich liczba przekroczyła 3 tysiące. Ogółem do 31 grudnia 2016 r. przyjęto 3470 wniosków i wydano 3324 decyzje.

DSC09707W roku 2017 przyjmowanie wniosków na świadczenie 500+ na kolejny okres zasiłkowy – od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku – rozpoczęło się 1 sierpnia i w ciągu pierwszych 4 dni wnioskodawcy złożyli 357 wniosków, w tym 120 przesłanych zostało drogą elektroniczną. Ogółem w sierpniu 2017 złożono 2487 wniosków na świadczenia wychowawcze (500 +) w tym 559 drogą elektroniczną. We wrześniu 2017 złożono 278 wniosków na świadczenia wychowawcze (500 +) w tym 39 drogą elektroniczną.