Stanowisko burmistrz Pilzna Ewy Gołębiewskiej w sprawie “Rzemieślnika”

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pisma wystosowane przez Prezesa Zarządu PPM Taurus Spółki z o.o. z siedzibą w Pilźnie oraz przez Zarząd LKS Rzemieślnik Taurus Pilzno, stanowczo dementujemy sugestie o rzekomej złej woli Urzędu Miejskiego w Pilźnie w kontekście nazwy umieszczonej na budynku/trybunie stadionu miejskiego.

Prezes Zarządu PPM Taurus Spółka z o. o. Stanisław Jarosz słusznie zauważył, że budynek klubowy został wybudowany dzięki zaangażowaniu grupy rzemieślników i przedsiębiorców pilźnieńskich. Każdemu ze społeczników należy się pamięć, wyrazy uznania i szacunku za pracę włożoną w budowę obiektu. Niestety z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie wyeksponować na elewacji wszystkich zasłużonych osób.

Dlatego, napis „Rzemieślnik Pilzno” na odnowionym budynku klubowym ma symbolizować zaangażowanie pilźnieńskich rzemieślników, a w tym oczywiście Pana Prezesa Stanisława Jarosza, którego wkład w działalności Klubu jest ważny i niepodważalny. Cenimy zarówno poświęcony czas, jak i niebagatelne nakłady finansowe, które ponosi główny sponsor.

Jednocześnie zaznaczamy, że nazwa Rzemieślnik Pilzno jest używana powszechnie i zwyczajowo. Człon „Taurus” nie widnieje bowiem w herbie Klubu czy domenie oficjalnej strony internetowej bądź w nazwie strony Klubu na Facebooku. Lokalne czy ogólnopolskie (vide popularny portal 90minut.pl) media, jak również działacze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej (w terminarzu rozgrywek) posługują się nazwą „Rzemieślnik Pilzno”.

W procesie projektowania i realizacji termomodernizacji budynku klubowego, ze strony głównego sponsora, jak i władz Klubu nie było żadnych sugestii, co do treści napisu, jaki miał zostać umieszczony na odnowionej elewacji.

Urząd Miejski w Pilźnie w miarę możliwości wspiera Rzemieślnika, co potwierdza chociażby fakt wykonania termomodernizacji budynku klubowego, dzięki czemu piłkarze zyskali godne i komfortowe warunki do rozgrywania meczów, natomiast stadion wzbudza pozytywne wrażenia estetyczne. Dodatkowo Gmina Pilzno wspiera działalność Klubu poprzez nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych – stadionu wraz z zapleczem, orlików, hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Pilźnie.

Zatem współpraca Gminy z Klubem, to nie tylko wsparcie z dotacji, ale również wymierne korzyści finansowe wynikające z nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych, które Gmina utrzymuje ponosząc opłaty za prąd, wodę itp. W tym miejscu podkreślić należy również, że LKS Rzemieślnik – Taurus Pilzno otrzymuje najwyższe dotacje, spośród wszystkich organizacji realizujących zlecone zadania publiczne. W ostatnich latach kwota ta wahała się od 135 tysięcy złotych do 170 tys. złotych.

Nie można mówić o złej woli ze strony Urzędu Miejskiego w stosunku do Klubu. Ponoszone przez Gminę nakłady na działalność LKS Rzemieślnik – Taurus Pilzno są porównywalne do nakładów sponsora.

Roszczenia sponsora Klubu wobec Gminy nie znajdują uzasadnienia prawnego, ze względu na to, że relacje pomiędzy sponsorem a Klubem nie mogą być przedmiotem działalności Gminy. Zasady sponsoringu są sprawą wewnętrzną Klubu i sponsora. Gmina nie jest podmiotem współtworzącym LKS Rzemieślnik – Taurus Pilzno i nie może wspierać działalności Klubu w inny sposób, niż udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego. Szkolenie sportowe dzieci, wynikające ze zleconego zadania stanowi zatem część działalności, jaką prowadzi LKS Rzemieślnik- Taurus Pilzno. Wszystkie kwestie wychodzące poza zakres realizacji zadania nie mogą być przedmiotem działalności Gminy.

Jesteśmy zaniepokojeni informacją o możliwym wstrzymaniu sponsoringu przez Pana Prezesa Stanisława Jarosza i firmę PPM Taurus Spółka z o. o., wyrażamy głębokie przekonanie, że wypracujemy kompromis, który umożliwi dalsze funkcjonowanie Klubu przy wsparciu ze strony PPM Taurus Spółka z o. o. i Pana Prezesa Stanisława Jarosza. Zapraszamy do rozmów zarówno głównego sponsora, jak i władze Klubu LKS Rzemieślnik Taurus Pilzno.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska

 

Źródło: UM Pilzno