Oświadczenia majątkowe radnych i urzędników powiatu dębickiego częściowo opublikowane - ziemiadebicka.pl

Oświadczenia majątkowe radnych i urzędników powiatu dębickiego częściowo opublikowane


W Biuletynach Informacji Publicznej urzędów miast i gmin rozpoczęło się publikowanie oświadczeń majątkowych radnych oraz urzędników, których do publikowania takich oświadczeń zobowiązuje ustawa. W powiecie dębickim za 2017  takie oświadczenia opublikowane zostały na razie przez cztery urzędy: Urząd Miejski w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miasta i Gminy Pilzno oraz Urząd Gminy Dębica.

Szczegóły oświadczeń majątkowych samorządowców i urzędników można znaleźć pod poniższymi linkami:

Miasto Dębica:
https://debica.bip.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe/

Powiat Dębicki:
http://www.debicki.bip.podkarpackie.eu/index.php/owiadczenia-majtkowe/94-owiadczenia-majtkowe-radnych-za-2017-rok

Gmina Dębica:
https://bip.ugdebica.pl/oswiadczenia-majatkowe/za-2017

Pilzno:
http://www.pilzno.un.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=203&grp=12

Jodłowa – jeszcze nie opublikowane
Czarna – jeszcze nie opublikowane
Brzostek – jeszcze nie opublikowane