Previous
Next
Previous
Next

Informacja dotycząca wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębica

Wójt Gminy Dębica informuje, że wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie gminy Dębica odbędą się 22 marca 2015 r.
Wybory zostaną przeprowadzone przez Sołeckie Komisje Wyborcze powołane przez Wójta Gminy.
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 800 do 1800 .
Kandydata na Sołtysa może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listą co najmniej 30 uprawnionych mieszkańców sołectwa, popierających jego kandydaturę.
Kandydata na członka rady sołeckiej może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, dołączając pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listą co najmniej 15 uprawnionych mieszkańców sołectwa popierających jego kandydaturę.
Prawo zgłaszania 1 kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej ma każdy kandydat na Sołtysa i każdy kandydat na członka Rady Sołeckiej spośród mieszkańców stale zamieszkujących na terenie sołectwa.
Termin zgłoszenia kandydatów upływa 19 lutego 2015r.
Jeżeli zgłoszony zostanie 1 kandydat na sołtysa, to wyborów nie przeprowadza się, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną.
W przypadku zgłoszenia kandydatów na członka Rady Sołeckiej w ilości równej ustawowego składu rady wyborów nie przeprowadza się, a zgłoszone osoby uznaje się za wybrane. Fakty te potwierdza Wójt spisując protokół.
W sołectwach do 1000 mieszkańców Rada Sołecka działa w składzie 5 osób, a w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców Rada Sołecka działa w składzie 7 osób.
Niezbędne druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Dębica pokój nr 31 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ugdebica.pl w zakładce wybory.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębica pokój nr 31 lub pod numerami telefonów 14 680 33 28 lub 14 680 33 32.

Podziel się z innymi

Shares

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.