Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017.
Program ten stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jego głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i ograniczanie dostępności do narkotyków dla mieszkańców miasta Dębicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Plan przeciwdziałaniu narkomanii obejmuje okres od 2015 do 2017 roku, a działania, które mają zostać podjęte to:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także na rzecz dożywa niania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych
Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu narkomanii
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej
Źródłem finansowania programu przeciwdziałania narkomanii mają być dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację programu w roku 2015 przewidziano kwotę 60 tysięcy złotych. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2015 – 2017 głosowali wszyscy radni miejscy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.