Previous
Next

Zapisy do klas pierwszych i przedszkoli

Rozpoczynają się zapisy dzieci urodzonych w latach 2008-2009 do klas pierwszych szkół podstawowych. Rekrutacja na rok szkolny 2015/16 odbywa się według nowych zasad określonych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) – Rozdział 2a.

W myśl przepisów zawartych w w/w ustawie, jak również w innych oświatowych aktach prawnych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych biorą udział dzieci urodzone w latach 2008 – 2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar miasta wyznaczony przez konkretne ulice lub ich części. Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Dębicę tworzą sieć szkół pokrywającą cały obszar Dębicy. Dyrektor każdej szkoły obwodowej, będąc odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, dysponuje listą dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły. Dane teleadresowe dębickich publicznych szkół podstawowych przedstawione są w poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Ogrodowa 22
tel. 0 14 681 34 40

www.sp2_dca.republika.pl

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Kraszewskiego 37
tel. 014 681 32 89

www.sp3debica.pl

Szkoła Podstawowa nr 5
w Zespole Szkół nr 1

ul. Paderewskiego 4
tel. 014 681 41 80

www.zs1debica.pl

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Wielopolska 162
tel. 014 670 26 13

www.sp8debica.pl

Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Grottgera 3
tel. 014 681 26 02

www.sp9.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 10

ul. Wagnera 4
tel. 014 696 99 90

www.sp10debica.fdf.pl

Szkoła Podstawowa nr 11

ul. Szkotnia 14
tel. 014 681 26 03

www.spi11debica.webd.pl

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Gajowa 9
tel. 014 677 81 95

sp12debica.edupage.org

Rekrutację do poszczególnych placówek przeprowadzają szkolne komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora szkoły.

Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (art.20e ust.1 ustawy o systemie oświaty) – mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

Kandydaci spoza obwodu przyjmowani są na podstawie wniosku składanego przez rodziców i ustalonych w Statucie szkoły kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Równocześnie, z dniem 2 marca 2015r. rozpoczynają się zapisy dzieci urodzonych w latach 2010 – 2012 do przedszkoli miejskich oraz dzieci z roczników 2013 – 2014 do żłobka.

Dzieci pięcioletnie ( urodzone w 2010r.) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w jednej z placówek przedszkolnych – nie obowiązuje podział na obwody. W przedszkolach będą funkcjonować oddziały 5 – godzinne zorganizowane dla pięciolatków wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się również na podstawie nowych zasad określonych w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) – Rozdział 2a oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminach rekrutacji do każdego z przedszkoli.

Dane teleadresowe przedszkoli i żłobka:

Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Szkotnia 10
tel. 14 681 25 86
www.pm1debica.strefa.pl
Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Konarskiego 14
tel. 14 681 31 68
www.dwojka-debica.pl
Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Strumskiego 3
tel. 14 681 34 74
www.pm4debica.pl
Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Łysogórska 23
tel. 14 681 25 95
www.przedszkolenr5debica.republika.pl
Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Os. Matejki 19
tel. 14 681 25 96
www.przedszkolenr6debica.pl
Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Kochanowskiego 4
tel. 14 681 25 97
www.siodemeczka.wix.com
Przedszkole Miejskie nr 8 ul. Szkolna 4
tel. 14 681 41 79
www.przedszkolenr8debica.net
Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sienkiewicza 6
tel. 14 681 25 98
www.nasza9.pl
Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Kołłątaja 8
tel. 14 681 25 99
————————————–
Przedszkole Miejskie nr 11 ul. 3 Maja 14
tel. 14 681 41 91
www.przedszkole11debica.pl
Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Cmentarna 56
tel. 14 681 25 94
www.pm12debica.edu.pl
Żłobek Miejski ul. Sienkiewicza 6a
tel. 014 681 24 14
www.zlobekdebica.pl

Dokumenty niezbędne w trakcie rekrutacji składa się do dyrektora wybranej placówki. Wszystkie dębickie szkoły podstawowe i przedszkola przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne w jednakowych uzgodnionych terminach oraz na podstawie kryteriów zawartych w statutach placówek.

Opracowanie: Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.