Previous
Next

Urząd Gminy Miasta Dębica zawiadamia o ukończeniu prac nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gminy Dębica

infra
unia
 
 
 
Dokument został opracowany w ramach projektu pn. ,,Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica” i został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Potrzeba opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wiąże się z ratyfikacją przez Polskę Protokołu z Kioto oraz przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietu klimatyczno –energetycznego. Nakłada to na Polskę obowiązek realizacji celów strategicznych w zakresie: redukcji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gminy Dębica jest określenie takiego rozwoju miasta, który pozwoli osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Zostało to dokonane przez wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych oraz wskazanie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Plan promuje wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań tak wśród indywidualnych odbiorców energii, jak również w budownictwie użyteczności publicznej, usługach, energetyce, transporcie i drogownictwie.
Podstawą opracowania Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta oparta na jego bilansie energetycznym. Pozwoliła ona zidentyfikować niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw działań ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wskazuje instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej w mieście.
Opracowany i uchwalony Plan będzie stanowił formalną podstawę do ubiegania się o przyznanie dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.