Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Sesja Rady Gminy Dębica

herb-gminy-debica25 lutego 2016r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dębicy, przy ulicy Stefana Batorego 13 odbędzie się Sesja Rady Gminy Dębica. Porządek obrad posiedzenia :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. i objęcie udziałów.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Dębica.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – na wniosek LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie-Osiedlu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębica w 2016r.”
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Dębica a Powiatem Dębickim.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. m. Brzeźnica, Pustków).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Dębica nieruchomości (dot. m. Pustków).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016-2019.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015.
14. Informacja o realizacji wniosków z ostatniej sesji.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.